Uniaika yrityksenä

Uniaika yrityksenä

Yritys

Vireyden ja jaksamisen lisääminen ovat erikoisalaamme. Uniaika onkin syntynyt halusta auttaa väsymyksestä, alivireisyydestä ja unihäiriöistä kärsiviä ihmisiä aktiivisen ohjauksen, valmennusten ja koulutusten avulla virkeämmiksi. Tarjoamme palvelujamme kuluttaja- ja yritysasiakkaille.

Parhaiden mahdollisten ratkaisujen löytäminen ja asiakkaan motivoiva tukeminen ovat toimintamme kivijalka. Toimintamme tavoitteena on omat tavoitteensa saavuttanut tyytyväinen asiakas.

Uniajan toiminta perustuu helppouteen, joustavuuteen ja henkilökohtaiseen palveluun. Voit tulla myös ilman lähetettä asiakkaaksi. Uniaika toimii Valviran luvalla ja terveydenhuollon toiminta perustuu alan lainsäädäntöön ja Käypä hoidon -suosituksiin. Osaamisemme taustalla on vankka koulutus- ja kokemustausta.

Ohjaukset, koulutukset ja valmennukset rakennetaan asiakkaan tarpeen mukaan. Koulutuksissa on mukana terveyden edistämisen, sairauksien ennaltaehkäisyn ja työhyvinvoinnin tukemisen laajempi näkökulma. Palvelumme ovat saatavana myös etänä.

 

Sari Uniajalta

Olen Sari Kapanen terveydenhuollon, ohjauksen ja opetuksen ammattilainen. Osaamiseni pohjana on yli 20v työkokemus sairaanhoitajana, lisäkoulutukset, terveystieteiden maisterin koulutus sekä hoitotyön opettajana toimiminen Savonia ammattikorkeakoulussa. Työskentelin 11 vuotta uniapneapotilaiden hoidon parissa KYSin keuhkoklinikassa. Uniapneahoidon asiakkaita on käynyt vastaanotollani yli 2000. Tämän kokemuksen ansiosta tiedän, mitkä ovat onnistuneen uniapneahoidon ja ohjauksen tekijät. Minulla on Suomen Unitutkimusseuran myöntämä unihoitajan erityispätevyys. Olen suorittanut Uniliiton lääkkeettömän unettomuuden hoidon ryhmäohjaajakoulutuksen ja ohjannut unettomuudesta ja unihäiriöistä kärsiviä.

Kaiken tekemiseni pohjana on avoimuus, positiivisuus ja inhimilliset arvot. Yhteinen suunnitelma, keskinäinen luottamus ja sitoutuminen tekemiseen, sekä tarvittaessa asiakkaan sopiva haastaminen, on saanut aikaan hienoja onnistumisia. Onnistumisista iloinen ja tyytyväinen asiakas onkin tärkein syy, miksi pidän työstäni niin paljon.

Mahdollisuudet auttaa asiakasta aiempaa paremmin, monipuolisemmin keinoin ja pidemmän yhteistyön avulla, olivat syitä yrittäjyyden tielle lähtemiseen. Olen nähnyt työssäni, eri-ikäisten parissa sekä eri ammattialoilla, kuinka jatkuva väsymys ja alivireisyys saa aikaan negatiivisen kierteen monella elämän osa-alueella. Väsyneenä ei vain jaksa tehdä hyviä valintoja.  Uniapnean hoito sekä pienetkin oivallukset ja muutokset arjen valinnoissa ovat tärkeitä vireyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Tehdään yhdessä virkeämmästä arjesta totta!