Palvelut yrityksille

Palvelut yrityksille

 

Työn kuormittavuus ja vaativuus yhdessä vapaa-ajan puutteen tai sen hektisyyden vuoksi kuormittaa meistä yhä useampaa. Tämä näkyy työelämässä, oppilaitoksissa ja erilaisissa yhteisöissä herkästi väsymyksenä, alivireisyytenä ja heikentyneenä toimintakykynä päiväaikaan. Ja öisin huonona nukkumisena ja palautumisen ongelmina, mitkä altistavat terveysriskeille.

Hyvä vireys on yksilön ja työnantajan kannalta tärkeimpiä hyvinvointiin, toimintakykyyn ja tuottavuuteen vaikuttavia tekijöitä.

Tutkimustulosten mukaan virkeämpi työntekijä voi olla jopa 25% tuottavampi. Henkilöstön hyvinvointi ennaltaehkäisee työuupumusta, lisää yrityksen kilpailukykyä, sitouttaa henkilöstöä ja parantaa yrityksen mainetta. Näistä syistä vireyden edistämiseen kannattaa työnantajan panostaa.

Unohtamatta yksilötason hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen hyötyjä, joiden pohjana riittävä lepo ja palautuminen ovat keskeisiä tekijöitä.

Vireyden ja työhyvinvoinnin kartoitukset, luennot, koulutukset ja valmennukset yrityksille, oppilaitoksille ja yhteisöille rakennetaan aina sisällöltään ja toteutustavaltaan vastaamaan tilaajan tarpeita.

Koulutuksissa on mukana terveyden edistämisen, sairauksien ennaltaehkäisyn ja työhyvinvoinnin tukemisen laajempi näkökulma. Ohjausta ja koulutusta voidaan antaa myös sairauksien hoidossa, ja kartoituksiin on mahdollista liittää unitutkimus.

Palveluita voidaan toteuttaa myös etänäOta yhteyttä, niin suunnitellaan teille sopiva kokonaisuus.

 

 


Luennot ja koulutus

Luennot ja koulutus

Sisältöesimerkkejä luentoihin, koulutuksiin ja valmennuksiin.

Parempaa unta -kurssi

Parempaa unta -kurssi

Uneen ja vireyden edistämistä yhteisöllisyyden avulla.
 

Neurosonic

Neurosonic

Rentoudu ja virkisty kesken työpäivän.